شناخت متریال ها

در احداث یک بنا مصالح مختلفی به کار می روند که به صورت طبیعی یا مصنوعی و خام یا ترکیبی بوده و هر کدام دارای ویژگی های منحصر بفرد می باشند.آشنایی با این مصالح به منظور ترسیم نقشه های ساختمانی و اجرای آن ها ضروری اسـت  زیرا  هر   یک  از  ایـن مصالح با توجه به مقاومت و کارایی خود  در  قسمت های مختلف  ساختمان  به کار می روند، بنابراین معماران و سازندگان باید اطلاعات کافی  و لازم رابه خوبی دریافته باشند. رایج ترین مصالحی که از گذشته تا  امـروز مـورد استفاده قرار گرفته اند و همچنان جایگاه خود را در صنعت معماری و ساختمان سـازی حفظ نمـوده اند چوب، سیمان، فلز، آجر و بتن می باشند.این متریال ها به  دلیل مقاومت بسیار بالا  و  هزینه مقرون بصرفه در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.  در دنیای مدرن امروز مصالح ساختمانی نوین توسط صنعتگران تولید و به بازار عرضه می شوند که در مقایسه با مصالح قدیمی قابلیت ها و مزایای بی شماری دارند.

این بخش ادامه دارد…