Ricchetti

ریچتی، برند طراحی و تولید کف پوش و دیوار پوش سرامیکی و کاشی کاری است. مواد آن از گیاهان کاشت شده در ساسیولو، فیورنو و موردانو به دست می آید.

 

از سایت رچیتی دیدن فرمایید.