ساختمان قیطریه

طراحی داخلی ساختمان مسکونی 

کارفرما: آقای اولیایی
مکان پروژه : قیطریه 
مساحت زمین: 176 متر مربع
تعداد طبقات و واحد: 5 طبقه ، ۱۰ واحد، ۲ طبقه پارکینگ
وضعیت پروژه: اتمام اسکلت