vigano

ویگانو، بیزینش خانوادگی است که از سال ۱۹۲۲ شروع به کار کرد. ویگانو با توجه به خواست مشتری، بهترین مواد از جمله چوب، پارچه را انتخاب کرده و کارهای زیبایی در حوزه فرنیچر و دکوراسیون خلق میکند.

 

از سایت ویگانو دیدن فرمایید.