MGM Stone

سنگ ام آر جی، همواره تلاش میکند با حفط طبیعت سنگ، طرح های مدرن روز را بکار گیرد. استفاده از طراحی های نوین و خاص این گروه در پروژه ها، رنگ جدیدی به ساختمان ها میدهد که باعث همکاری با آنان شده است.

از سایت شرکت سنک ام آر جی دید فرمایید.

Budri

شرکت بودری با بیش از ۵۰ سال سابقه و داشتن تجربه های بین المللی و همکاری با کشورهای زیادی، بی شک گزینه ای مناسب برای همکاری است.

توجه این شرکت بر تبدیل ایده های خود به سنگ های طبیعی و استفاده از رنگ های زیبای آنان همراه با هنر اینالیایی است.

 

از سایت شرکت بودری دیدن فرمایید.