سردر بیمارستان مفید

سردر یک مجموعه، اولین خوشامد گویی یک بنا میباشد. سعی شده این پروژه را با توجه به کاربرد آن و موقعیتش طراحی نموده و طراحی ماندگار بر جای گذاریم.

کارفرما: آقای دکتر ایمان زاده

مکان: شریعتی

شروع پروژه: ۱۳۹۷

پایان پروژه: ۱۳۹۷

وضعیت پروژه: پایان یافته

لابی مهرگان

لابی یک بیمارستان اولین فضایی ست که مردمان نگران به آن ورود میکنند و زیبایی و آرامش بخش بودن آن باعث دلخوشی برای افراد میشود. همچنین انتظار در این لابی که بسیار تخصصی و فکر شده طراحی گردیده، لحظات سخت را راحت تر میگذراند.

کارفرما: بخش دولتی

مکان: کرمان

کاربری: درمانی (بیمارستان)

شروع پروژه: ۱۳۹۶

پایان پروژه: ۱۳۹۶

وضعیت پروژه: اتمام طراحی

این پروژه را به صورت ۳۶۰ درجه مشاهده کنید.