Snaidero

شرکت سنیدرو از تولیدکننده و توزیع کننده ی پیشروی تجهیزات آشپزخانه است در اروپا است. تجهیزاتی با شخصیت ها و سنت های مختلف که باعث شده در سطح جهانی پیشرفت کند.

 

از سایت سنیدرو دیدن فرمایید.