معماری در جهان

معماری در جهان درست از جایی شروع شد که بشـر دریافـت برای بقـا نیـاز به سرپناهـی امـن در بـرابر
عوامـل های خارجـی دارد کـه به ان دوران نوسنـگی میگویند .این دوره برای اولین بار از جنوب غربی اسیا
در سرزمین شـام درست ده هـزار سال قبل از میـلاد مسیح شروع شد و تا سرزمین های شرقـی و غربـی
نیز گسترش یافت . این بنـاها درواقع خانه هایی از جنس اجـر برای مردم دهکـده ها بـود.

در اروپا بیشتر تمرکز بر روی مقبـره های تزئین شـده برای مردگان بود که اختصاصا در ایربند زیادهستنـدجایی که در آن چندین هزار مقبـره از این دسـت در آن هنوز موجود اسـت. مـردم نوسنــگی در بریتانیـا پشتـه‌هــــای بلند و تـالار مقبـره برای مردگـانشـان و اردوگـاه‌های کازویــــد و هنـــگ‌هایی برای معادن سنگ چخمـاق و یادمانی‌هـای کرسیــوس می‌ساختنـد.البته قابل ذکر است که این دوره درست بعـد از دورانپارینه سنگی است، زمانی که بشر در غـارها زنـدگیمیکـرد و بـرای رفع نیاز خود دسـت به شکـار میـزد.

تاریخ معماری ایران

همانطور  که میدانیدتاریخ معماری به سالهای دوری که انسان برای اولین بار احساس نیاز به سرپناه پیدا کرد باز میگردد،این نیاز باعث بوجود آمدن هنری به نام معماری شد که طی دورانهای طولانی تغییر و در درحال حاضر در پیئسته در حال توسعه و پیشرفت است. این هنر همچنین یکی از شاخص های اصلی در هنر ایرانی است که همانند تاریخ جهانی این هنر در دطول تاریخ تغییرات زیادی داشته است. به همین دلیل قصد داریم تا تاریخچه ای مختصر از این هنر در ایران باستان رادر این مطلب بیان کنیم.

معماری از کهن ترین هنر ها در ایران است به طوریکه سابقه این هنر به ۵ هزار سال پیش از میلاد مسـیح باز میگردد و تا کنون پیوسته این هنـر در ارتباط با مسـائل گوناگون توسعه و تکامل یافته است. معمـاری ایرانـی ویژگـی های بـارزی نسبت به معماری دیگر جهان دارد که هرکـدام این ویژگی ها معماری ایرانی را بـه عنوان
یکـی از برتـرین های جهـان تبدیل میکند . معمـاری ایـران در طـول تاریـخ نسبـت به دوران های متفـاوت تغییـرات بسیـاری داشتـه اسـت. ازاین رو میتوان این سیر تحولات را به ترتیب زیر دسته بندی کرد:
 ماد
هخامنشی
اشکانیان
ساسانیان
صفاریان
سلجوقبان
صفویه
قاجاریه
پهلوی
جمهوری اسلامی
این تقسیم بندی بر سبک معماری ایـران نیز تاثیر گذاشت که به دو دسته پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم میشود که در اینده بیشتـر با ایـن دوران هـا و تاثیـرات ان بر روی معمـاری ایـران میپـردازیـم .

این مطلب ادامه دارد…

شناخت معماری

شاید تا به حال به واژه ی شاید تا به حال به واژه ی معماری و مفهوم کلی ان فکر کرده باشید اما تعریف دقیقی در ذهنتان نقش نبسته باشد،درواقع شناخت معماری دریایی است تمام ناشدنی که در این مطلب به قسمتی از ان میپردازیم.

به طور کلی معماری را هنر خلق کردن میتوان معنی کرد. هنری که مقصود آن شکل دادن به فضای زیستی انسان بر پایه علم و هنـر اسـت.
از نظر لغوی نیز معماری به معنای علم بنایی و ابعاد سازی اسـت.در واقع معماری پاسخ صحیح خواستن انسان بر ساختن بـا بهـره گیـری از خـلاقیـت اسـت . درواقـع معمـاری قدرت پیوند زدن انسان با طبیعت را دارد و هرگـز خـارج
از این محیط قـابـل تعریـف نیسـت.

این مطلب ادامه دارد….

شب یلدا

    

در ایران مناسبتهای متنوعی از دیرباز تا به امروز وجود دارند که همه ساله مردمان آن این مناسبت ها را به بهترین شکل برگزار می کنند یکی از همین مناسبت های قدیمی و به یاد ماندنی شب یلدا می باشد که به عنوان بلندترین و اولین شب زمستان شناخته شده است و به آن شب چله نیز می گویند که به زمان بین غروب آفتاب آخرین روز پاییز یعنی ۳۰ آذر تا طلوع آفتاب نخستین روز زمستان یعنی یکم دی ماه اختصاص دارد.از این رو شرکت معماری و مهندسی شجاعی و همکاران مقاله ای در رابطه با شب یلدا، این روز تاریخی ایران باستان را تهیه کرده است که میتوانید از لینک زیر ان را دانلود کنید.

تاریخچه یلدا

برگ سبز معماری و برگ تعهد نظارت

برگه معماری چیست؟

برای دانستن بهتر اینکه برگه های معماری چه هستند و چه کاربردی دارند و اصلا وجود آنها چه کمکی به یک پروژه معماری میکند در این مطلب به شکل بنیادی از ابتدا توضیح خواهیم داد تا این مطلب برای متقاضیان و همینطور دانشجویان رشته معماری که اغلب اطلاع دقیقی از آن ندارند روشن شود.

برای اینکه یک کیس معماری مانند ساخت یک آپارتمان از ابتدا استارت بخورد نیاز به دستور نقشه و جواز ساخت داریم برای اخذ این دو نیز بایستی به دفاتر خدمات شهرداری مراجعه کنیم اما قبل از آن مهندس معمار طراحی پلان های معماری را انجام می دهد که به انظمام آن برگه سبز معماری نیز آمده، کارکرد برگه سبز معماری در این مرحله برای ضمانت پلان هاست که توسط یک مهندس معمار تعهد داده میشود که کلیه نقشه ها مطابق با مقررات ملی ساختمان طراحی شده اند و در صورت مغایرت مهندس معماری که برگه سبز معماری خود را ضمیمه پلان ها کرده پاسخگو خواهد بود در واقع برگ سبز معماری این تضمین را به ارگان ناظر بر ساخت و ساز شهری می دهد که کار به شیوه درست و اصولی پیش میرود.

پس از طی این مراحل و تصویب نقشه ها جواز ساختمان صادر می گردد سپس مهندس سازه به همراه مهندس طراح تاسیسات (برق و مکانیک) طبق پلان های معماری شروع به طراحی سازه و طراحی تاسیسات ساختمان میکنند.

مهندس سازه پس از طراحی سازه برگ سبز محاسبات را جهت تضمین تطابق کار با مقررات ملی در هر بار ارسال به دفاتر خدمات ضمیمه می کند. برگ سبز محاسبات تایید رعایت اصول قانونی قوانین ملی ساختمان خواهد بود. این روند برای برگ سبز تاسیات نیز به همبن منوال است برگ سبز تاسیسات شامل هر دو رشته یعنی برگ سبز تاسیسات برق که بر سیم کشی و کار های الکتریکی استوارست و برگ سبز تاسیسات مکانیکی شامل داکت ها و رایزر ها و.. می باشد. طراح تاسیسات در هر باری که نقشه های تاسیسات ساختمان را به دفاتر ارسال میکند برگ سبز تاسیسات معماری را برای صحه گذاری بر کار خود ضمیمه خواهد کرد.در نهایت به شرط صحت کلیه موارد پروانه ساخت صادر میگردد.

در قانون جدید از زمان صدور پروانه یک ماه فرصت دارید که تاییدیه طراحی نمای ساختمان را اخذ کنید البته این قانون بسته به هر شهر متفاوت است ولی در شهری مثل تهران لازم الاجراست. پس از اخذ تاییدیه نما از کمیته نمای شهرداری کار اجرای ساختمان آغاز میشود. 

با آغاز عملیات اجرای ساختمان یک یا چند ناظر(بسته به مشخصات بنا) از طرف سازمان نظام مهندسی برای پروژه معرفی خواهند شد که ناظر طبق برگ سبز تعهد نظارت بر اجرای درست کار نظارت میکند و هر گونه خطا در اجرا به عهده ناظر و درستی آن نیز توسط برگ سبز تعهد نظارت تضمین خواهد شد.

برگ سبز معماری و دیگر برگ سبز ها که شامل برگ سبز تعهد طراحی معماری، برگ سبز محاسبات، برگ سبز تاسیسات برق و برگ سبز مکانیک می باشند و همچنین برگ سبز تعهد نظارت تهیه نقشه های معماری و برگ سبز طراحی معماری در ابتدای تشکیل پرونده در دفتر خدمات برای صدور جواز یا پروانه ساختمانی به مثابه یکی از مدارک مورد نیاز توسط شرکت های معماری و ساختمان واجد صلاحیت ارائه می گردد. برگ سبز  تعهد نقشه های معماری و برگه سبز معماری به همراه نقشه های معماری باید مهر شود و توسط شرکت معماری و ساختمان مربوطه برای استعلام در سیستم شهرداری به دفتر خدمات مربوطه تحویل داده می شود.
مرحله بعد تحویل برگ سبز تعهد نظارت ، برگ سبز محاسبات و برگ سبز تاسیسات می باشد که پس از تایید نقشه های معماری و صدور فیش عوارض توسط شهرداری به همراه نقشه های محاسبات و تاسیسات برق و مکانیک توسط شرکت های دارای صلاحیت معماری و ساختمان برای استعلام در سیستم شهرداری، تحویل دفتر خدمات داده و در مرحله بعد نقشه های مربوطه برای انجام مراحل بعدی صدور جواز باید بررسی شوند.

نمونه برگ سبز تعهد معماری

      

 

پیش نویس پروانه ساختمانی

بعد از پرداخت عوارض و دریافت تاییدیه پرداخت، حالا نوبت به تهیه مدارک پیش‌نویس می‌رسد. مالک باید به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و فرم درخواست ناظر را پر کند. بعد از تعیین ناظر برای ساختمان، مالک می‌بایست قراردادی بین خود و ناظر امضا کند. این قرارداد نیز باید به دفتر خدمات الکترونیک برای برخورداری از سهمیه و تعهد رعایت موارد اصلاحی تحویل داده شود.

مدارک پیش‌نویس که شامل موارد زیر است، باید بعد از امضای قرارداد بین ناظر و مالک، توسط خود مالک تهیه و به دفتر خدمات الکترونیک ارائه شود

مدارک لازم جهت انجام پیش نویس

 1. برگه تعهد تهیه نقشه های معماری وکپی پروانه اشتغال مهندس معمار ( پشت و رو با امضای مالک ومهندس )
 2. برگه تعهد تهیه نقشه های محاسباتی وکپی پروانه اشتغال مهندس محاسب( پشت و رو با امضای مالک ومهندس )
 3. برگه تعهد تهیه نقشه های مکانیکی وکپی پروانه اشتغال مهندس مکانیک( پشت و رو با امضای مالک ومهندس )
 4. برگه تعهد تهیه نقشه های الکتریکی وکپی پروانه اشتغال مهندس برق ( پشت و رو با امضای مالک ومهندس )
 5. برگه تعهد نظارت و کپی پروانه اشتغال مهندس ناظر ( پشت و رو با امضای مالک ومهندس )

*انتخاب ناظر (به واحد تشکیل پرونده مراجعه و پس از اخذ و تکمیل فرم مربوطه ، به همان واحد ارائه می شود.):

توضیح :          ۱۵۰۰ متر مربع>   زیر بنا                          تک ناظر

۱۵۰۰ متر مربع   < زیربنا                            ۴ناظر

 1. برگه تعهد ژئوتکنیک وکپی پروانه اشتغال مهندس و دفترچه مکانیک خاک
  • برای زیر ۲۰۰۰ متر مربع و کمتر از ۶ سقف نیاز ندارد.
  • پرونده هایی که اعلام اولین فیش آنها بعد از ۲۰/۰۲/۹۳ می باشد نیاز به اخذ برگه سبز جهت استعلام از سازمان نظام مهندسی دارند.
  • درصورتیکه نوع خاک تیپ II باشد تاییدیه ستاد بحران الزامی است.
 2. انتخاب مجری :

*اگر  ۲۰۰۰  > زیر بنا و ۵  تعداد سقف                  نیازی به مجری نیست .

*اگر ۲۰۰۰  زیر بنا  یا ۶  تعداد                                 مجری حقوقی

*نقشه های ۴ رشته مذکور در بند فوق ، به صورت فایل اتوکد و پرینت در مقیاس A3  ممهور به مهر مهندس مرتبط (در صورتی که پرونده جز گروه A است و در مرحله تشکیل پرونده به صورت توام انتخاب شده باشد ، اخذ تاییدیه نظام و سپس کنترل مطابقت نقشه معماری فاز  II با فاز I  توسط کارشناس کنترل نقشه قبل از تایید پیشنویسی الزامی است. )

 1. ۲سری پرینت نقشه های معماری با مهر مهندس مربوطه
 2. ۲سری پرینت نقشه های سازه با مهر مهندس مربوطه + فایل نقشه ها و دفترچه محاسبات
 3. ۲سری پرینت نقشه های تاسیسات مکانیکی با مهر مهندس مربوطه + فایل نقشه ها
 4. ۲سری پرینت نقشه های تاسیسات برقی با مهر مهندس مربوطه + فایل نقشه ها
 5. کلیه چک لیستها ( مبحث ۱۹ زازله بارگذاری – سازه نگهبان مصرف بهینه آب مشخصات فنی ساختمان مصوبه۵۱۹ : کاربرگ شماره ۲-۳-۴)
 6. تعهدات محضری مالک ( اصلاحی باذکر متراژ دقیق حصار کشی شبکه بارنده گسل املاک کمتر ۲۰۰ متر اجرای نیلینگ)
 7. فرم شناسنامه فنی پبش فروش واحد ها (گواهی و امضا توسط مالک ومهندس ناظر )
 8. تایید کمیسیون نما برای پرونده هاای که بعد از ۰۱/۰۱/۹۳ تشکیل شده اند.
 9. رای ماده۱۲ زمین های بایر
 10. نامه اوقاف ( درصورت وقفی بودن ملک ) شامل موارد زیر :

الف : تایید متراژ تراکم           ب : تایید متراژ اصلاحی زمین

 1. پرداخت عوارض نوسازی پسماند
 2. گواهی پرداخت بیمه تامین اجتماعی
 3. ثبت قرارداد مالک و ناظر
 4. تعهد محضری ناظر مالک
 5. گواهی امضاء فرم ناظر و مالک (پیوست )
 • در صورتی که درخواست تغییر نقشه است :

الف : اگر متراژ زیربنا درخواستی بیش از پروانه قبلی باشد رضایت مهندسین طراح (معمار ، محاسب ،برق ، مکانیک )

ب: رضایت مجری و ناظر

ج: نقشه ها بصورت فایل و پرینت  A3 ) رشته طراحی ممهور به مهر مهندسین طراح (

د : در صورت تعویض ناظر تهیه و تکمیل فرم چهار قسمتی گواهی امضا شده الزامی است.

 1. تسویه حساب دفتر خدمات الکترونیک
 2. فایل اسکن تمامی مدارک بالا با فرمت Tiff

 

بعد از پرداخت عوارض و دریافت تاییدیه پرداخت، حالا نوبت به تهیه مدارک پیش‌نویس می‌رسد. مالک باید به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و فرم درخواست ناظر را پر کند. بعد از تعیین ناظر برای ساختمان، مالک می‌بایست قراردادی بین خود و ناظر امضا کند. این قرارداد نیز باید به دفتر خدمات الکترونیک برای برخورداری از سهمیه و تعهد رعایت موارد اصلاحی تحویل داده شود.

مدارک پیش‌نویس که شامل موارد زیر است، باید بعد از امضای قرارداد بین ناظر و مالک، توسط خود مالک تهیه و به دفتر خدمات الکترونیک ارائه شو

بعد از دریافت این پروانه، چند نکته را مد نظر داشته باشید:

مدت اعتبار این پروانه ساختمانی تنها دو سال است.

اگر پروژه شما طی دو سال مدت زمان اعتبار پروانه ساختمان به اتمام نرسد، می‌بایست برای دریافت دوباره پروانه ساختمانی‌تان اقدام کنید.

اگر نقشه‌های معماری شما در هر مرحله‌ای تغییر کنند، شما ملزم هستید همه مراحل دریافت پروانه ساختمانی را از ابتدا طی کنید و باز تاییدیه نقشه‌هایتان را بگیرید، اما این بار باید تشکیل پرونده برای اخذ پروانه تغییر نقشه دهید.

اگر در طی مراحل ساخت طبق نقشه‌های تایید گرفته شده عمل نکردید، باید مالک گواهی عدم خلاف دریافت کند. اگر این خلاف با معیارها و ضوابط شهرداری در مغایرت جدی نباشد و قابل اغماض باشد، فقط باید عوارض اضافه متراژ را پرداخت و مبلغ خلافی را پرداخت و گواهی عدم خلاف را دریافت کنید. اما اگر این مغایرت خارج از ضوابط باشد باید به فکر دریافت پروانه تغییر نقشه باشید.

این تمام مراحلی است که یک ساختمان قبل از شروع ساخت باید برای دریافت پروانه ساختمان طی کند و دریافت این پروانه جزو الزامات هر ساخت و سازی است.

(مطالب فوق توسط گروه معماری و مهندسی شجاعی و همکاران گرداوری گردیده. کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.)

 

کمیته نما

 با توجه به اجباری شدن ارائه طرح نما در مرحله صدور جواز مواردی جهت طراحی نماهایی که مورد تأیید شهرداری در مناطق مختلف تهران قرار گیرند،ارائه می گردد در این بخش به معرفی نکات مهمی که در طراحی نما برای تایید در کمیته نمای شهرداری باید در نظر گرفه شود می پردازیم ، با ما همراه باشید : 

 

۱- بازدید، بررسی و تهیه عکس از ملک مورد نظر و شرایط محیطی آن

در ابتدا بایستی از ملک مورد نظر بازدید شده و از ملک و نماهای مجاور تا سه پلاک از هر طرف عکس تهیه شود . همچنین شرایط کوچه ومحله ای که ملک مورد نظر در آن قرار دارد بررسی شده، معماری محلی و بومی (در صورت قابل ملاحظه بودن) و بناهای شاخص واقع در آن محله (بناهایی که ارزش تاریخی، فرهنگی، اداری و … دارند) مورد بررسی قرار گرفته و عکسبرداری شوند. از بین این موارد بیشترین اهمیت را بناهای مجاور ملک دارا می باشند که تصویر آنها الزاماً بایستی به همراه مدارک مورد نیاز دیگر به شهرداری ارائه گردد. توجه به معماری بومی منطقه نیز می تواند شهرداری را متقاعد به پذیرش طرح مورد نظر نماید.

۲- مواردی که در طراحی بایستی به آنها توجه داشت

شهرداری ضوابط مختلفی برای طراحی نماهای ساختمانی دارد که می توان آنها را به دو گروه عمده زیر تقسیم بندی کرد:

۱-۲- ضوابط عمومی طراحی نما در مناطق مختلف تهران

این ضوابط که توسط معاونت معماری و شهزسازی شهرداری تهران به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده است شامل ضوابطی می شود که در سه سطح «الزام» ، «توصیه» و «پرهیز» تهیه شده و هدف از نگارش آنها جلوگیری از آشفتگی و بهم ریختگی نمای شهری تهران و ساماندهی به نماهایی است که بعد از ابلاغ این ضوابط طراحی و اجرا می شوند.

فهرست کامل این ضوابط را که مجموعاً سی ضابطه در سه زیر مجموعه «الزام» ، «توصیه» و «پرهیز» می شوند را می توانید در مطلب با عنوان «ضوابط عمومی طراحی و اجرای نمای ساختمان در مناطق ۲۲ گانه تهران» مطالعه فرمایید.

۲-۲- ضوابطی که توسط منطقه به صورت اختصاصی تهیه و ابلاغ شده اند

علاوه بر ضوابط عمومی که شرح آن در بالا آمد، ضوابط دیگری نیز توسط شهرداری مناطق تهیه شده که هنگام رجوع به شهرداری بایستی از آنها اطلاع پیدا کرد. اگرچه این ضوابط در مناطق مختلف با هم تفاوت هایی دارند ولی در یک جمع بندی می توان موارد زیر را به عنوان نقاط اشتراک آنها بیان کرد:

۱-۲-۲- هماهنگی به لحاظ شکل، رنگ، ریتم جهت گیری افقی یا عمودی و …  با بناهای مجاور تا سه پلاک

– طراحی بازشوها و ورودی بنا: ازجمله زیبا بودن، غیر متعارف نبودن، تعریف شده بودن ورودی و …

– بافت و مصالح: از جمله دقت در طراحی و انتخاب مصالح مرغوب، هماهنگی آنها با بناهای مجاور، پایداری آنها در برابر عوامل جوی، حفظ کیفیت با گذشت زمان و …

خط آسمان و اتصال بنا به زمین: از جمله طراحی خط آسمان هماهنگ با بناهای مجاور، طراحی بام (سقف شیبدار یا تخت) با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، طراحی خط اتصال بنا به زمین با توجه به شیب زمین و …

رنگ و نورپردازی: تناسب با نماهای همجوار، نورپردازی به منظور برجسته کردن عناصر شاخص نما مانند ستون، ورودی و غیره، عدم کاربرد نورپردازی با رنگ های متنوع و غیر متعارف و ..

عناصر الحاقی: اجتناب از قرار دادن عناصر تأسیساتی در نما، استفاده از عناصر الحاقی مفید و زیبا مانند جعبه گل و گلدان در نما و …

ا مراجعه به ضوابط اختصاصی ذکر شده برای هر منطقه در همین وبسایت می توانید شرح کاملی از ضوابط عنوان شده را مطالعه فرمایید.

۳- ارائه مدارک مورد نیاز به شهرداری

 • سری نقشه معماری
 • ۱سری چک لیست تکمیل شده مطابق نمونه به صورت تایپ شده و دارای نمای ۲ بعدی و ۳ بعدی با کیفیت مطلوب و بصورت رنگی به همراه کلیه نقشه های ۲ بعدی،رندرها و مجارین در کاغذ A4 که بخش مربوط به ناظر مهر وامضا وبخش مربوط به مالک بدون خط خوردگی تکمیل شده و به امضای مالک رسیده باشد .
 • ۲ سری نقشه نما جاگذاری شده در بافت محل در فرمت ارائه مدارک(شامل نمای شمال ، نمای جنوب (در صورت داشتن نمای جنوب ) لازم بذکر است نمای مجاورین قرار داده شده در کنار رندر نمای ارائه شده باید به تایید و امضای مسئول شهرسازی ناحیه جهت واقعی بودن مجاورین رسیده باشد همچنین در صورتیکه ارتفاع املاک مجاورکمتر از ملک مورد نظر باشد. به همراه جانمایی مجاورین در کنار رندرها) که به مهر و امضاء مهندس معمار رسیده باشد .
 • ۱سری جزئیات اتصال نما – نقشه نمایش اختلاف سطح نما(کد گذاری نما) – نقشه نورپردازی در شب (برای املاک با گذر بیش از ۲۰ متر ) جزئیات طراحی فضای سبز در حیاط و بام
 • CD شامل کلیه موارد فوق ( ارائه رندرها بصورت مجزا از چک لیست بصورت عکس JPG الزامی است ).
 • تعهدنامه محضری که پس از ثبت دبیرخانه تحویل دفاتر خدمات الکترونیک می گردد.
 • ارائه پلان و سه بعدی پیاده رو سازی به همراه نقشه نما (به جزئیات و نمونه ارائه شده در بخش مدارک لازم مراجعه شود)
 • ارائه نمای قبل و بعد در فرمت موجود در پوشه مدارک لازم در CD مدارک نهایی(مراجعه به بخش مدارک)
 • ارائه کاتالوگ متریال مصرفی در نما که به تایید مهندس معمار رسیده و دارای مهر و امضا معمار باشد.
 • دریافت تاییدیه واقعی بودن مجاورین از ناحیه مربوطه در فرمت های ارائه نما

* **پس از طرح پرونده در کمیته و اعلام اشکالات نما مهندسین موظف به اصلاح و ارائه نما به دبیر کمیته و اخذ تاییدیه نمای اصلاح شده و سپس قراردادن آن در فرمت اصلی و ارائه جهت پیش نویس می باشند.

*نقشه ارائه شده باید دارای امضا و مهر مهندس معمار باشد

* جهت دفاع از طرح نما، صرفا مهندس معمار مهر کننده نقشه با در دست داشتن کارت نظام مهندسی می توانند در جلسه حضور بهم رسانند

*نقشه و چک لیست بدون مهر و امضا تحویل گرفته نخواهد شد.

*امضای تعهد صفحه آخر فرمت توسط ناظر و معماری صرفا در محل مشخص شده الزامی است.

     *در خصوص ضوابط طراحی نما به بخش ضوابط مراجعه شود.

     * رندرها با کیفیت بالا و به نحوی که کلیه طبقات قابل رویت بوده و فضاسازی حیاط نیز قابل رویت باشد ارائه شوند

     *دقت شود نماهای ارائه شده در نقشه های معماری در مرحله پیش نویس با نمای مصوب یکسان باشد.

     *شماره پرونده بر روی نقشه؛CD،وپوشه ارائه مدارک قید شود.

     * در صورت عدم اجرای نمای مصوب پرونده به کمیسیونهای ماده صد ارجاع خواهد شد .

 

فایل ضوابط عمومی طراحی و اجرای نمای ساختمان در مناطق ۲۲ گانه تهران (دانلود)

فرمت ارائه طرح (دانلود)

فرم مصوبه نهایی (دانلود)

 

(مطالب فوق توسط گروه معماری و مهندسی شجاعی و همکاران گرداوری گردیده. کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.)

مراحل اخذ جواز

 

برای مشاهده کیفیت بهتر عکس، کلیک کنید.

پروانه یا جواز ساختمان یک پرونده رسمی از شهرداری است که به مالک یا پیمانکار اجازه می‌دهد تا پروژه ساخت و ساز یا بازسازی را طبق چهارچوبی مشخص شروع کرده و ادامه دهد. انجام هرگونه عملیات ساخت و ساز بدون صدور پروانه ساختمان غیرقانونی بوده و توسط مراجع نظارت بر ساختمان متوقف خواهد شد. این استاندارها برای اطمینان از ایمنی صاحبان فعلی یا بعدی ساختمان در نظر گرفته‌شده است.

اصلی‌ترین هدف اخذ مجوز ساخت اطمینان از ساخت و سازی قانونی مطابق با مشخصات فنی و رعایت اصول شهرسازی مطابق با آیین‌نامه‌ها و ضوابط طرح جامع شهری است. بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، بیمه شدن ساختمان و افراد مشغول کار در ساختمان، جلوگیری از بروز حوادث ساختمانی و استفاده از تجارب فنی و مهندسی در ساخت بنا از دیگر دلایل اخذ جواز ساختمان به شمار می‌آیند.

در مرحله نخست، مالک یا وکیل ملک (فرد دارای وکالت از طرف مالک یا مالکین) با ارائه مدارک زیر درخواست پروانه خود را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر ثبت می‌کند.

اصل و کپی سند یا سندهای ملک، حضور همه مالکین یا یک نفر دارای وکالت از سایرین، کارت شناسایی (کارت ملی)، برگه تسویه‌حساب عوارض نوسازی شهرداری سال‌های گذشته و سال جاریدر مرحله قبل اصطلاحاً پرونده تشکیل می خورد! بعد از تشکیل، می‌بایست بازدید صورت گیرد. در بازدید موارد زیر تعیین و گزارش می‌شود:

ابعاد ملک، عرض گذر، بنای موجود، موقعیت مجاورین در صورت داشتن مواردی از قبیل پخ در بنا و … .

در ادامه دستور نقشه طی یک سیکل اتوماسیون اداری برای ملک موردنظر صادر می‌شود. اطلاعاتی از قبیل ابعاد باقی‌مانده ملک پس از اصلاحی‌های موردنظر شهرداری، مساحت پس از اصلاحی، تعداد طبقات و سطح اشغال هر طبقه در دستور نقشه ذکر می‌گردد. معمولاً بر اساس پهنه‌ای که ملک در آن واقع‌شده، متراژ سند (نه متراژ وضع موجود زمین) و عرض‌گذر، حجم ساختمان شامل تعداد طبقات و سطح اشغال آن‌ها تعیین می‌گردد.

در این مرحله نقشه معماری بر اساس ضوابط مورد عمل شهرداری و دستور نقشه صادرشده برای ملک طراحی می‌گردد. مهم‌ترین مرحله در سیکل صدور پروانه، طراحی نقشه معماری است تا حداکثر پتانسیل طرح به لحاظ متراژ، تعداد پارکینگ و کیفیت فضاها ارائه شود.

پس از رفع ایرادات ضوابطی عنوان‌شده از سوی دفاتر خدمات الکترونیک و نهایی شدن نقشه معماری، از سوی واحد صدور پروانه هر منطقه عوارض تراکم شهرداری بر اساس متراژهای موجود در هر طبقه و نوع کاربری آن، محاسبه و تعیین می‌شود.

 

پس از اخذ تأییدیه اداره درآمد منطقه شهرداری مبنی بر پرداخت و تسویه عوارض متعلقه، اصطلاحاً پروژه به مرحله پیش‌نویس پروانه می‌آید. در صورت لزوم (ساختمان بیش از ۵ طبقه) گزارش آزمایش مکانیک خاک در این مرحله و هم‌زمان با تهیه نقشه‌های سازه، برق و مکانیک تهیه و از سازمان نظام‌مهندسی تأییدیه اخذ می‌گردد.

درخواست تعیین ناظر در دفاتر خدمات ثبت و پس از عقد قرارداد با ناظر یا ناظرین برگه‌های سهمیه آن‌ها به انضمام قرارداد فی‌مابین را به‌عنوان ملاک تکمیلی پیش‌نویس پروانه به دفتر خدمات الکترونیک تحویل می‌دهیم. به‌علاوه برگه تعهد رعایت اصلاحی، تعهد اخذ تأییدیه نما و … نیز ازجمله مدارک پیش‌نویس است که باید صرفاً توسط مالک (نه وکیل) تهیه شود.

پرونده‌هایی که متراژ زیر بنایی آن‌ها بیش از ۲۰۰۰ مترمربع باشد مشمول اجرای ماده ۳۳ نظام‌مهندسی ساختمان می-شوند. این یعنی نقشه‌های چهار رشته معماری، سازه، برق و مکانیک می بایست به‌صورت اجرایی با داشتن تمامی جزئیات (اصطلاحاً نقشه‌های فاز ۲) ترسیم‌شده و از سوی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مورد تائید قرار گیرند. این پروسه زمان بر بوده و ممکن است چندین بار نقشه‌ها دچار اصلاح شوند. توصیه بر این است که در نقشه‌های اولیه (فاز یک) چنین پروژه‌هایی الزامات و ضوابط نظام‌مهندسی در نظر گرفته شود تا در صورت تبدیل نقشه‌ها به فاز ۲ اصلاحات کمتر بوده و در زمان صرفه‌جویی شود.

بنابراین مدارک پیش‌نویس پروانه شامل موارد زیر می‌شود که باید توسط مالک تهیه و به دفتر خدمات الکترونیک ارائه شود.

نقشه‌های سازه و تأسیسات برق و مکانیک به همراه برگه های سهمیه خدمات مهندسی (اصطلاحاً برگه سبز چهار رشته) ممهور به مهر مهندسین محاسب، قرارداد مالک و ناظر و برگه سهمیه ناظر، برگ تعهد رعایت اصلاحی، برگ تعهد تائید نما، فایل‌های نقشه های سازه، برق و مکانیک، چک لیست‌های مرتبط نظیر مبحث ۱۹، مبحث ۶ و بارگذاری، زلزله و غیره، برگه تعهد مشاور ژئوتکنیک و برگه تأییدیه گزارش خاک و چند مورد دیگر که بسته به پروژه‌های خاص ممکن است لازم شود.

پس از تائید نقشه‌های چهار رشته پروسه اخذ تأییدیه‌های دفتر خدمات الکترونیک، طرح تفصیلی و بر و کف،رئیس صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری و نهایتاً تأییدیه شهردار به‌صورت سیستمی انجام و پروانه ساختمان چاپ می شود.

ممکن است در مرحله اولیه و پس از صدور دستور نقشه، به دلایلی نظیر تعیین کد صفر ملک، عرض بیشتر در ورودی و از این قبیل نیاز به اخذ نظر شورای معماری هر منطقه بوده و حقوق ملک تثبیت شود.

نکته آخر اینکه زمان اعتبار پروانه ساختمان ۲ سال از تاریخ صدور است که تا ۲ سال دیگر هم قابل تمدید خواهد بود. مهلت اتمام عملیات ساختمانی هم برحسب متراژ و تعداد طبقات جدولی دارد . به‌عنوان یک معیار کلی حدود ۴ سال در نظر گرفته می شود.

ممکن است در حین ساخت به دلایل مختلف نقشه معماری اولیه تغییر کند. در این صورت سیکل مشابهی نظیر صدور پروانه اولیه اما به‌عنوان “پروانه تغییر نقشه” با تشکیل پرونده در دفتر خدمات الکترونیک مربوطه طی می‌شود و پروانه جدیدی صادر می‌گردد.

در حین اجرا ممکن است مازاد بر متراژ پروانه، اضافه بنا داشته باشیم. در این صورت سیکل گواهی عدم خلاف طی می‌شود و در صورت عدم تجاوز از مقادیر مجاز خلاف! عوارض معادل آن اخذ و گواهی عدم خلاف آن صادر می‌شود. در غیر این صورت در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و معمولاً رای به تخریب داده می‌شود.

 

(مطالب فوق توسط گروه معماری و مهندسی شجاعی و همکاران گرداوری گردیده. کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.)

 

 

صفر تا صد یک پروژه

مراحل ساخت ساختمان را میتوان از نقطه نظر های گوناگون تقسیم بندی کرد . به طور کلی برای ساخت سازی طی کردن مراحل زیر الزامیست : بازدید از زمین و ریشه کنی ، نقشه برداری و پیاده کردن نقشه ، پیاده کردن محل پی ها و شناژ ها ، آرماتور بندی ، قالب بندی ، ساخت بتن ، بتن ریزی ، اجرای به ترتیب ستون ها ، تیر ها و سقف ها وتا نازک کاری

بازدید از زمین و یافتن نقطه مناسب برای شروع پروژه : برای آغاز هر گونه عملیات ساختمانی لازم است منطقه مورد بررسی قرار گیرد ، فاصله تا خیابان و پل و منابغ آب و غیره اندازه گیری شده و خاک زمین ( از طریق نمونه برداری و فرستادن به آزمایش خاک )  وارسی شود . آزمایش خاک به این دلیل صورت می گیرد که مطمئن شویم خاک منطقه توانایی تحمل بار ساختمان یک یا چند طبقه ما را دارد . باید منطقه را از لحاظ دسترسی به جا های مختلف بررسی شود و از امکان عبور و مرور ماشین آلات اطمینان حاصل کرد . همچنین باید زمین را با نقشه ی قبلی مطابقت داد و زوایای مختلف  آن را در نظر گرفت .

نقشه برداری و پیاده کردن نقشه : می توان گفت این مرحله مهم ترین عنصر در ساخت سازه است . اگر به درستی صورت نگیرد گاهی ممکن است منجر به لزوم تخریب ساختمان گردد . در طر این مرحله باید نقشه را از روی کاغذ بر روی زمین پیاده کرد . به این گونه که محل پی ها ، ستون ها و … را با روش های گوناگون مشخص می کنیم . انتخاب روش بستگی به ابعاد پروژه دارد . اگر سازه کوچک باشد از طریق متر و ریسمان و گچ ( یعنی به صورت دستی )  اگر عظیم باشد با دوربین نقشه برداری  انجام می گیرد .

برای درک بهتر اجرای یک سازه سعی کرده‌ایم که این مطلب را به سه فاز اصلی به صورت اجرای سازه ساختمان ، اجرای تاسیسات و خدمات و در نهایت اجرای نماکاری و طراحی دکوراسیون داخلی تقسیم کنیم. طبیعتاً در هر کدام از این فازها، چند مرحله از اجرای پروژه صورت می‌گیرد که روند اجرایی فاز اول آن شامل مراحل زیر می‌شود.

فاز اول ؛ جرای سازه ساختمان

گرفتن پروانه ساخت

بعد از تصمیم گیری در مورد اجرای سازه و ساختن یک ساختمان به صورت مسکونی یا تجاری، لازم است که مجوزهای لازم از جمله پروانه ساخت دریافت شود. این پروانه به شما اجازه می‌دهد که در محیط شهری به ساخت و ساز بپردازید و از برخی امکانات آنها استفاده کنید که در پایین مراحل اخذ پروانه ساخت توضیح داده شده .

گودبرداری

به محض گرفتن پروانه ساخت، می‌توانید روند ساخت و ساز خود را شروع کنید و در اولین مرحله باید گودبرداری و پی کنی را انجام دهید. در نقشه اولیه که توسط مهندس سازه تهیه شده است، مشخص می‌شود که تعداد طبقات ساختمان به چه صورت است و باید فونداسیون آن با چه طول و عرضی اجرا شود. هرگز در نحوه اجرای فونداسیون دخالت شخصی نداشته باشید.

مقاوم سازی

زمانی که پی کنی و گودبرداری زمین ساخت و ساز به پایان رسید، لازم است که وضعیت آن را از لحاظ استحکام مورد بررسی قرار دهید. این موضوع نیز باید توسط مهندس سازه انجام گیرد و در صورت نیاز به شما اعلام می‌شود که نیاز به چه سبکی از مقاوم سازی خواهید داشت. حتی ممکن است با توجه به شرایط زمین، از شما خواسته شود که یک یا دو ردیف دیوار سنگی ایجاد کنید تا از لحاظ استحکام زمین اطمینان حاصل شود.

پیاده کردن پی‌ها و مگر

زمانیکه گودبرداری به پایان می‌رسد، لازم است که برای مقاوم سازی و همچنین تراز کردن سطح داخلی پی، از یک بتن با محتوای سیمان پایین استفاده کنید که به عنوان مگر شناخته می‌شود. بتن مگر برای بالا بردن کیفیت اجرای فونداسیون و راحتی در آرماتور بندی ساختمان مهم است.

آرماتوربندی فونداسیون

تا اینجای کار با یک یا چند ردیف پی ساختمانی آماده شده از قبل مواجه هستید که تمامی نکات و اصول مهندسی بر روی آنها پیاده شده است. در این مرحله مهندس سازه و مهندس ناظر از شما می‌خواهد که فرایند آرماتوربندی فونداسیون را انجام دهید. در این مرحله، به شما گفته می‌شود که از چه حجمی از میلگردها و با چه قطری استفاده کنید. هر چه تعداد طبقات ساختمان شما بیشتر باشد، تراکم و قطر میلگردها در آرماتور بندی فونداسیون نیز بیشتر خواهد بود. اگر تجربه کافی در این زمینه را ندارید، بهتر است اجرای آن را به گروه‌های پیمانکاری واگذار کنید.

قالب بندی فونداسیون

اجرای فونداسیون و آرماتور بندی آن با قالب گذاری و بتن ریزی به پایان می‌رسد. از طرفی دیگر، تماس مستقیم بتن با خاک باعث می‌شود که رطوبت آن هرچه سریعتر خارج شده و کیفیت بتن از دست برود. مهندسین سازه برای این مرحله از قالب‌های فلزی یا قالب‌های چوبی استفاده می‌کنند که هم از خروج بتن و آب سیمان جلوگیری می‌کند و هم شکل اولیه فونداسیون حفظ می‌شود. البته اگر فونداسیون شما به صورت عمقی اجرا می‌شود، می‌توانید دیواره‌های خاکی را با کیسه‌های نایلونی بپوشانید و به عنوان قالب از آنها استفاده کنید

بتن ریزی

آخرین مرحله اجرای فونداسیون ساختمان را بتن ریزی آن شامل می‌شود. در این مرحله، بعد از چیدن آرماتور و قرار دادن قالب‌ها، لازم است که فضای آنها با استفاده از بتن پوشش داده شود. معمولاً در این مرحله از بتن آماده استفاده می‌شود که کیفیت و نوع آن از قبل تعیین شده است. ویبره زدن برای از بین بردن تخلخل و حباب هوا و همچنین افزودن برخی افزودنی های بتن برای جلوگیری از تأثیر شرایط محیطی، مواردی هستند که در این مرحله به شما کمک خواهد کرد.

ساخت و اجرای اسکلت فلزی

هنگام اجرای فونداسیون و آرماتور بندی آن، باید این نکته پیش‌بینی شود که اسکلت فلزی ساختمان به چه صورت است. اگر قرار است که از اسکلت فلزی در مورد آن استفاده شود، باید صفحه ستون و پایه‌های آن در بدنه فونداسیون قرار گیرد و همزمان با بتن ریزی، فرایند تنظیم کردن آنها نیز انجام شود. در مراحل بعدی با استفاده از جرثقیل و فرآیند جوشکاری، به راحتی می‌توان اجرای اسکلت فلزی را انجام داد. البته قرار گیری تمامی قسمت‌های این اسکلت باید تحت نظارت مهندس ناظر و تحت کنترل مهندس سازه انجام گیرد.

 

 

ساخت و اجرای اسکلت بتنی

اما، ممکن است انتخاب شما برای اجرای اسکلت ساختمان، استفاده از بتن و آرماتور بندی است. در این صورت باید با تهیه میلگرد و بتن آماده مورد نیاز، به ترتیب قالب گذاری و بتن ریزی ستون‌ها، قالب گذاری و بتن ریزی سقف‌ها و اجرای هر کدام از طبقات پروژه را به صورت مجزا انجام دهید. از لحاظ مهندسی و هزینه، اسکلت‌های بتنی گزینه مناسبی به شمار می‌رود، اما زمان اجرای آن نسبت به اسکلت‌های فلزی بیشتر است.                                              

 

اجرای سقف

اجرای سقف نیز از لحاظ فرآیندها و ابزارهای استفاده شده، تقریباً مشابه با اجرای کف ساختمان است؛ با این تفاوت که در اجرای سقف، حد فاصل بین آرماتورها با استفاده از تیرچه یا سایر وسایل سقف پوشش داده می‌شود. در مورد اجرای سقف گزینه‌های مختلفی مانند سقف تیرچه و بلوک، سقف تام، سقف یوبوت، سقف کوبیاکس و سقف تیرآهن در اختیار دارید که در مطالب مختلف به نحوه اجرای آنها و معرفی مدلهای مختلف آنها پرداخته‌ایم.

دیوار چینی (بیرونی و داخلی)

آخرین مرحله از فاز اولیه اجرای ساختمان را دیوار چینی بیرونی و داخلی آن شامل می‌شود. در پروژه‌هایی که از اسکلت فلزی یا بتنی به عنوان بدنه اصلی آنها استفاده می‌شود، چیدن دیوارها و استفاده از سفال بسیار راحت است و نیازی به دقت بالا برای تنظیم کردن بلوک یا آجر نیست. برای اجرایی دیوارها می‌توانید از سفال، بلوک‌های سبک، دیوارهای پیش ساخته و یا آجر استفاده کنید.

 

 

فاز دوم؛ اجرای تاسیسات و خدمات ساختمان

تا این مرحله از کار، می‌توانید ادعا کنید که بخش سنگین اجرای ساختمان را به پایان رسانده‌اید و از این مرحله به بعد وارد برخی کارهای تخصصی خواهید شد که احتمالاً برخی از آنها را بتوانید خودتان انجام دهید. اجرای تاسیسات و خدمات در یک سازه از برخی مراحل ساده‌ی ابتدایی و تعدادی مراحل پیچیده و تخصصی تشکیل شده است:

نصب دودکش، هواکش و سیستم فاضلاب

در مورد اجرای ساختمان برخی از موارد حقیقتاً ضروری هستند؛ یعنی اگر چه به طور مستقیم بر استحکام و پایداری آن تأثیر ندارند، اما به طور مستقیم با زندگی افراد مستقر در آن در ارتباط است. نصب دودکش به شکل استاندارد برای سیستم‌های حرارتی، نصب هواکش برای ایجاد هوای مطبوع در فضای داخلی ساختمان‌ها و همچنین استفاده از سیستم فاضلاب برای حمام و سرویس بهداشتی از این موارد هستند که توصیه ما این است آنها را به افراد متخصص واگذار کنید.

 

 

لوله کشی گاز

لوله کشی گاز باید توسط افراد حرفه‌ای و شرکتهای دارای مجوز از طرف اداره گاز انجام شود. این مورد وقت چندانی نمی‌گیرد و ممکن است در یک فرایند یک یا دو روزه به پایان برسد. به هیچ وجه در این مورد دخالت نکنید و اجازه دهید که مسئولین شرکت تمامی مراحل آن را انجام دهند تا از ایمن بودن سازه خود اطمینان حاصل کنید.

 

 

لوله کشی فاضلاب

کسانی که با گیر کردن فاضلاب منزل و دردسرهای بی نهایت آن مواجه شده باشند، اجرای این مرحله را به خوبی درک می‌کنند و می‌دانند که باید نهایت تلاش خود را در حفظ کیفیت اجرای این مرحله به کار گیرند. پیدا کردن مسیر درست و مناسب برای عبور فاضلاب بدون گیر کردن آن، کاری تجربی است و بهتر از آن را به پیمانکار واگذار کنید.

اجرای تاسیسات و آتش نشانی

معمولاً در پروژه‌های ساختمانی یک محل مشخص برای تأمین آب و مقابله با آتش‌های احتمالی در نظر گرفته می‌شود. حتی ممکن است در همین ابتدا نیز محل قرار گیری کپسول آتش نشانی در نظر گرفته شود. انتخاب محل قرارگیری این تاسیسات نیاز به تجربه بالا در این زمینه دارد و بهتر است که از پیمانکار بخواهید این مورد را بر عهده بگیرد.

 

اجرای آهن کشی جای آسانسور

معمولاً برای ساختمانهایی که تعداد طبقات آنها به سه یا بیشتر می‌رسد، از آسانسور استفاده می‌شود که نوع و ظرفیت آن به نوع ساختمان و کاربری آن بستگی دارد. در هر صورت، اگر قصد دارید در پروژه خود از آسانسور استفاده کنید، باید ابتدا چارچوب آسانسور را به کمک آهن آماده کنید و سپس اتاقک آن را نصب کنید. تمامی مراحل اجرای آهن کشی و نصب اتاقک آسانسور توسط شرکت‌های مرتبط با آن اجرا می‌شود.

 

کف سازی طبقات

کف سازی طبقات در مورد پروژه‌هایی که از چندین طبقه تشکیل شده است بسیار مهم است و معمولاً در دو مرحله انجام می‌گیرد. در مرحله اول، از روشهای عایق بندی مختلف مانند پوشش‌های مایع یا ایزوگام برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به طبقه‌های زیرین استفاده می‌شود. در گام دوم نوبت به شیب بندی و مشخص کردن مسیر عبور اتصالات مختلف می‌رسد که معمولاً از پوکه ساختمانی برای این منظور استفاده می‌شود.

 

نصب چارچوب درب و پنجره

کار دیگری که در دسته نصب تاسیسات قرار می‌گیرد و حتی می‌توانید خودتان آن را انجام دهید، نصب چهارچوب درب و پنجره است. اینکه چرا این دو مورد در این مرحله نصب می‌شوند، به مراحل بعدی بر می‌گردد که با استفاده از گل و گچ و همچنین گچ کاری فضای مشترک آنها پوشش داده شده و از این طریق بدنه آن‌ها درون گچ قرار می‌گیرد. بنابراین هم ظاهر مناسبی دارند و هم از استحکام کافی برخوردارند.

 

گل و گچ و گچ کاری

بعد از نصب تاسیسات مختلف و اجرای مواردی مانند سیم کشی و لوله کشی، لازم است که تمام سطح داخلی ساختمان پوشش داده شود و برای ظریف کاری و نازک کاری آماده شود. بهترین پوشش ممکن، گل و گچ است که هم در برابر انتقال گرما و صدا به صورت عایق عمل می‌کند و هم سطح دیوارها را به صورت یکنواخت و صاف در می‌آورد. به نظر می‌رسد که خود شما گزینه خوبی برای اجرای این مرحله نیستید و باید به سراغ گچ کار معمار بروید.

فاز سوم؛ ظریف کاری و طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان

در صورتی که مراحل ذکر شده فوق را به طور کامل و به ترتیب انجام داده باشید، الان با یک ساختمان نیمه کاره مواجه هستید که باید کارهای مربوط به ظریف کاری و طراحی دکوراسیون داخلی آن را انجام دهید. این کارها شامل کار بر روی کف، دیوارها و سقف می‌شود و لازم است که قسمت‌های دیگری به ساختمان اضافه شود.

کاشی و سرامیک کاری

برای زیبا سازی فضای داخلی اولین گزینه استفاده از کاشی و سرامیک است. کاشی‌ها برای پوشش دادن دیوارهای حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه به کار برده می‌شوند که انتخاب آنها بر عهده شماست. برای کف ساختمان نیز می‌توانید از سرامیک استفاده کنید که با توجه به محل نصب آنها، ممکن است از مدل‌های متفاوتی استفاده کنید. سرامیک‌های سایز بزرگ برای پوشش دادن فضای داخلی اتاق نشیمن و سرامیک‌های معمولی برای آشپزخانه و سرویس بهداشتی مناسب هستند.

اجرای نمای ساختمان

نمای ساختمان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. معمولاً برای بخش نمای خارجی از سنگ و های مختلف مانند سنگ تراورتن، سنگ مرمر یا سنگ دهبید استفاده می‌شود و یا حتی ممکن است از آجر نما برای این کار بهره برده شود. اما برای نمای داخلی، برخی به استفاده از گچ معمولی بسنده می‌کنند و برخی نیز ترجیح می‌دهند که از سرامیک‌های سایز بزرگ یا انواع سنگهای ساختمانی استفاده کنند. در هر صورت انتخاب مدل آنها بر عهده شماست و چینش و اجرای آنها بر عهده مهندس معمار.

 

گچ کاری و نازک کاری

گچ کاری و نازک کاری بخش داخلی ساختمان معمولاً بعد از نصب کاشی و سرامیک انجام می‌شود. با کمک این مصالح کلیه ضعف ها و مواردی که امکان استفاده از کاشی و سرامیک وجود ندارد، پوشش داده می‌شود و از لحاظ زیبایی به بخش‌های داخلی آن کمک می‌شود. معمارهای گچکار برای این گزینه بهترین انتخاب هستند و بهتر است که خود را درگیر این کار نکنید.

 

نصب کابین آسانسور

نصب کابین آسانسور به عنوان یکی دیگر از مراحل نازک کاری و اجرای فاز سوم ساختمان شناخته می‌شود. انتخاب کابین و آسانسور معمولاً با توجه به تعداد افراد پیش بینی شده در ساختمان و همچنین میزان رفت و آمد آنها صورت می‌گیرد. در ضمن بودجه نهایی پروژه نیز در آن تأثیر گذار است. نصب کابین آسانسور توسط شرکت‌های ارائه دهنده این محصولات انجام می‌گیرد.

 

اجرای کابینت آشپزخانه

اجرای کابینت آشپزخانه و کابینت سرویس بهداشتی به عنوان یکی از آخرین مراحل اجرای بخش داخلی آنها در نظر گرفته می‌شود. برای اجرای کابینت گزینه‌های مختلفی از دو سبک دکوراسیون سنتی و دکوراسیون مدرن در اختیار دارید که با توجه به دکوراسیون داخلی ساختمان، می‌توانید یکی از مدل‌های آن‌ها را انتخاب کنید. البته در مورد انتخاب نوع کابینت باید با طراح دکوراسیون داخلی منزل خود مشورت کنید از تیم‌های آنها کمک بگیرید.

 

نصب چینی آلات بهداشتی

نصب کاسه روشویی، نصب توالت فرنگی و سنتی، و نصب فلاش تانک مواردی هستند که در این فاز باید در مورد سرویس بهداشتی و حمام انجام دهید. انتخاب چینی آلات بهداشتی باید با توجه به سبک دکوراسیون داخلی سرویس بهداشتی انجام گیرد و برای نصب آنها از تیم‌های حرفه‌ای کمک بگیرید.

 

نصب درب ورودی داخلی و ورودی ساختمان

اگر وسایل و ابزارهای فوق را نصب کرده باشید، زمان آن فرا رسیده است که از آنها مراقبت لازم داشته باشید و روشهای نگهداری از آنها را اجرا کنید. برای این کار باید نسبت به نصب درب ورودی داخلی و ورودی ساختمان اقدام کنید. با توجه به اینکه در مراحل قبلی، چارچوب پنجره و درب‌ها را نصب کرده‌اید، در این مورد کار سختی نخواهید داشت و خودتان می‌توانید آنها را نصب کنید

.

 

نصب کمدهای دیواری

نصب کمد دیواری برای بالا بردن فضای ذخیره سازی در اتاق‌ها مهم است و می‌تواند بسیاری از وسایل ما را پوشش دهد. انتخاب کمد دیواری به فضای داخلی ساختمان و همچنین به تعداد افراد ساکن در آن بستگی دارد. در حقیقت ما نمی‌توانیم به صورت دلخواه نسبت به نصب آنها اقدام کنیم و باید با نصاب‌های حرفه‌ای مشورت کنیم تا پیشنهاد ایده آلی به ما بدهند. در این مورد، نقش ما بیشتر انتخاب طرح و رنگ آن است و اجرا و نصب کمد دیواری بر عهده گروه‌های نصاب آنهاست.

 

نقاشی و دکوراسیون داخلی

الان شما یک ساختمان کامل با تجهیزات کامل و جدید در اختیار دارید و تنها ممکن است اعضای خانواده از شما بخواهند که برخی از قسمت‌های داخلی آن را نقاشی کنید و یا دکوراسیون داخلی آنها را تغییر دهید. در مورد نقاشی ساختمان، باید با توجه به اتاق‌های مشخص شده برای هر کدام از اعضای خانواده، یک سبک خاص را انتخاب کنید. اما در مورد دکوراسیون داخلی ابتدا باید تصمیم بگیرید که از سبک سنتی یا از سبک مدرن استفاده کنید. در نهایت با توجه به سبک انتخابی، مواردی مانند سرویس مبلمان، پرده‌ها، فرش، و سایر تجهیزات دکوری منزل را انتخاب کنید.

*** اگر قصد دارید که اجرای پروژه ساخت ساختمان را از صفر شروع کنید و نیاز به مشاوره دارید، نگران نباشید! ما در این مجموعه در تمامی مسیر در کنار شما خواهیم بود و در صورت نیاز به مشاوره با ما در تماس باشید.

۰۲۱-۲۲۲۱۱۹۴۴

(مطالب فوق توسط گروه معماری و مهندسی شجاعی و همکاران گرداوری گردیده. کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.)

 

 

 

رنگ ها

با رنگ‌ها می‌توان احساس ایجاد کرد، جلب توجه نمود یا حرف زد. با رنگ می‌توان به زندگی هیجان یا آرامش بخشید. انتخاب ترکیب رنگ صحیح به شما در خلق محیطی پر از ظرافت، گرم یا آرام کمک می‌نماید. با رنگ می‌توانید در تصویر خود حس جوانی بازیگوش را تداعی کنید. رنگ‌ها می‌توانند قوی‌ترین عنصر در دستان یک طراح باشند، به شرطی که استفاده از آن‌ها را به درستی فراگرفته باشد.

 

خلاقیت داشته باشید! با ترکیب رنگی خاص خود تمام اجزاء دور و اطراف خود را جادو کنید و آن ها را در روح بیننده به پرواز درا ورید.

متوقف نشوید! شما هیچ حد و مرزی ندارید. خود را از پیله ی محدودیت ها برهانید و با اعتماد به نفس کامل، همه را غرق در رنگ هایتان کنید.

تاثیر نور را فراموش نکنید! هیچ وقت نور را فراموش نکنید. او جان بخش تمام رنگ هاست. ابتدای هویت بخشی تمام رنگ ها نور است. به قول دیگر، نطفه ی تمام رنگ ها با نور بسته میشود. نورپردازی هایتان در رنگ هایتان تاثیر شدیدا مستقیم دارد، درخشندگی کارتان، به نور محیط تان بستگی دارد. رنگ های شاد مثل رنگ زرد در محیطی با نور زیاد و یا خانه ای آفتاب گیر بسیار زیبا و پر انرژی است درحالی که همین رنگ در محیطی بی نور، بی روح است.

رنگ زمینه: رنگی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد و معمولا خنثی ست و فاقد هیجان است.

رنگ های آکسان: برای روح بخشیدن و شاداب کردن افراد استفاده میشود. مثل رومیزی سبز مغزپسته ای و یا کوسن بنفش پررنگ یا قاب های صورتی تند.

رنگ های متضاد: رنگ هایی که تاثیر زیادی در ذهن افراد میگذارند و کاملا ساختاری پر از مرز دارد؛ معروف ترین آن ها سیاه و سفید است.

سایه، روشن و شدت: اگر رنگی با اضافه کردن رنگ سفید به وجود آید به آن روشن یا تینت گفته می‌شود. اگر به رنگی سیاه اضافه کنیم، رنگ تیره‌تر را سایه می‌خوانند. در نهایت اگر رنگی را با خاکستری مخلوط کنیم، نتیجه شدت یا تن متفاوتی خواهد داشت.

رنگ خنثی: رنگ‌های خنثی تصویر واضحی به جا می‌‌گذارند و هنگام فروش خانه طرفداران بیش‌تری دارند.رنگ های خنثی شامل کرم های کم رنگ و خاکستری ها می باشد که از جهان طبیعت گرفته شده اند. آن ها در بردارنده احساس آرامش و استواری اند. رنگ خاکی به عنوان غنی ترین رنگ طبیعی، اشتها را تحریک می کند و احساس گرما، سلامت و سرحال بودن را بر می انگیزد. خاکستری رنگ تعادل است؛حواس را تحریک نمی کند و رنگ مناسبی برای زمینه است.

رنگ های خنثی آیتم های رنگی ملایمی اند که زمینه مناسبی ایجاد می کنند و در اتاق هایی  خوب عمل می کنند که بخواهید توجه را به سمت یک مبلمان خاص یا یک اثر هنری جلب کنید.

رنگ های سرد: سرما و یخ، ما را به یاد رنگ آبی می اندازد. هر رنگی که مقدار آبی آن زیاد باشد، رنگ سرد نامیده میشود. می توانند باعث بزرگ تر به نظر رسیدن اتاق ها می شود و سطوح دورتر به هم بنظر آیند. یک سطل آب یخ با رنگ آبی روی استرس و حرارت درونی خود بریزید و آرام بودن را برای خود به ارمغان آورید.

رنگ های گرم: رنگ هایی که رنگ قرمز آن بیشتر باشد، رنگ گرم نامیده میشود. رنگ گرم و یا پیش رونده .این رنگها از لحاظ بصری فعال و تهیج کننده هستند.و باعث میشوند سطوح را به هم نزدیک نمایش دهد.همچنین ممکن است باعث بزرگتر به نظر رسیدن اجسام شوند.بطور مثال برای نزدیک کردن دیوار ها و پایین آوردن سقف مفید است.با رنگ قرمز، همه جا را به آتش بکشید.

رنگ غالب: رنگی که توجه همه را بیشتر در محیط به خود جلب میکند. به قول مربوط یک قسمت تاچ (Touch) شده است. استفاده از این تکنیک بسیار مفید است. مثلا با استفاده از یک کاغذ دیواری که رنگ غالب دارد، باعث میشود حواس بیننده به آن سمت بیشتر جمع شود و اگر در طرف دیگر نقصانی وجود داشته باشد، زیاد به آن طرف توجه نشود و آن را کمرنگ میکند.

رنگ های هم خانواده: همانطور که از اسم آن مشخص است رنگ هایی که از یک طیف پیروی کنند، در این دسته قرار دارند.

رنگ های مکمل: کامل کردن فضای خود با استفاده از رنگ هایی که همدیگر را کامل میکنند. مثلا با استفاده از رنگ نارنجی در یک محیط آبی. (رنگ اصلی + رنگی اصلی = رنگ ثانویه.  رنگ ثانویه و رنگ اصلی یی که در پدید آوردن آن استفاده نشده رنگ های مکمل هستند. مثال: زرد + قرمز = نارنجی.  نارنجی و آبی مکمل همدیگر هستند.

تاثیر رنگ ها در روح و روان آدمی

رنگ قرمز: رنگ قرمز باعث افزایش ضربان قلب و بالا بردن فشار خون میشود در نتیجه تنفس را افزایش میدهد. این رنگ محرک شهوت در انسان میباشد. اشتها آور و نیرو بخش است.

رنگ آبی: این رنگ آرامش خوشایندی در انسان به وجود میاورد باعث آرام شدن ضربان قلب و آشفتگی روزمره میشود. دیدن آسمان آبی و دریای بی انتها در انسان آرامشی به وجود میاورد که انگار هیچوقت نمیخواهد از آن دل بکند.

رنگ زرد: ايده آل، ايجاد حالت روحاني، فيلسوفانه، تحريك كننده فكر( محيطي را كه بچه ها ميخواهند در آن درس بخوانند به اين رنگ درآوريد)، كم كننده ناراحتيهاي عصبي، ازدياد رشد گياهان.رنگ زرد گرم كننده و باعث خوشرویی و نشاط شده و حالت روحانی میدهد و فكر را تحریك می كند و بعضی از ناراحتی های عصبی را كم می كند و رشد گیاه را سریع می كند و كیفیت آنرا خوب می كند.

رنگ سبز: این رنگ آرامش دهنده و آرام کننده ی اعصاب است و کاهنده ی استرس. رنگ سبز یادآور چمن و خرمی ست، این رنگ با آرام کردن تنفس و فشار خون به بی خوابی نیز کمک میکند.

رنگ سفید: علامت پاکی و تمیزی ست. مفرح و از طرفی نوعی اثر روحانی دارد. این رنگ بعضی مواقع میتواند به عنوان پس زمینه به رنگ دیگر جلوه ی دیگری بخشد. این رنگ باعث میشود فضای بیشتری احساس کنیم. بکار گیری رنگ سفید برای پوشش های اصلی آن مکان را روشن تر و بزرگتر جلوه میدهد. پس برای فضا های کوچک و کم نور گزینه ایده الی است.

رنگ مشکی: این رنگ گرما و نور را جذب میکند. رنگی رسمی بوده. رنگ مشکی یک رنگ فوق العاده برای دکوراتورها ست.ژاپنی ها اغلب از ان استفاده میکنند و در ترکیب با قرمز جلوه خاصی به فضای مورد نظر می دهند.اگر بخواید چیزی رو بی توجه نشان دهید از مشکی مات استفاده کنید. مشکی به دلیل خنثی بودن با هر رنگی استفاده و تاثیر فوق العاده ای خواهد داشت. رنگ مشکی با رنگ های متالیک طلایی،نقره ای،مسی و برنج جلوه فوق العاده ای دارد. برای دیوارها مشکی به تنهایی رنگ چندان مرسومی نیست محیط را بسته و مرعوب میکند.اما جهت اهمیت دادن و تاکید یک طرح، در زمینه رنگی به کار می رود.

بنفش: حد تعادل بین انرژی و هیجان قرمز و ارامش و سکون ابی ایجاد میکند.برخی از سایه روشن های بنفش ذهن افراد را درگیر و انها را مظطرب کرده و از انها افرادی درونگرا و افراطی میسازد.و از اینرو به سمت کسب عرفان معرفت و دانش پیش میروند.

خاکستری: رنگ خاکستری خاصیت سه رنگ اصلی را در خود دارد. ودر نتیجه با هر رنگی که ترکیب شود نقش رنگ مکمل را ایفا می کند و رنگ مورد نظر را خنثی می کند.

کرم: کرم برای بزرگ‌تر و روشن‌تر جلوه دادن یک اتاق بسیار مناسب است. این رنگ گرم ولی خنثی با هر نوع دکور و سبکی همخوانی دارد. برای جاهای کوچک بسیار مناسب و آن را بزرگ‌تر نشان می‌دهد.

چرخه یا دایره‌ی رنگ

شکل بالا چرخه‌ی رنگ را شامل رنگ‌های اصلی، فرعی و ترکیبی نشان می‌دهد.

چرخه یا دایره رنگ (color wheel) اساسی‌ترین ابزار برای ترکیب کردن رنگ‌ها است. آیزاک نیوتون، اولین طرح دایره‌‌ای شکل رنگ را در سال ۱۶۶۶ میلادی طراحی کرد. هدف طراحی چرخه‌ی رنگ، اطمینان از جذابیت استفاده از دو رنگ در کنار یکدیگر است. در طول سال‌ها تغییرات بسیاری روی این چرخه انجام شده است. با این حال رایج‌ترین مدل، چرخه‌ی ۱۲ رنگی بر اساس مدل رنگی RYB است. RYB از در کنار هم گذاشتن اول اسم سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی (Red – Yellow – Blow) در انگلیسی به دست می‌آید.

به طور سنتی، هم‌جواری بسیاری از رنگ‌ها در کنار هم‌دیگر به شکل چشم‌نوازی دیده می‌شود. در اصطلاح این رنگ‌‌ها با همدیگر در هارمونی (color harmonies) هستند. هارمونی رنگ‌ها از تعداد دو یا بیشتر رنگ با یک رابطه‌ی خاص در چرخه‌ی رنگ‌‌ها ساخته‌ می‌شود.