معماری در جهان

معماری در جهان درست از جایی شروع شد که بشـر دریافـت برای بقـا نیـاز به سرپناهـی امـن در بـرابر
عوامـل های خارجـی دارد کـه به ان دوران نوسنـگی میگویند .این دوره برای اولین بار از جنوب غربی اسیا
در سرزمین شـام درست ده هـزار سال قبل از میـلاد مسیح شروع شد و تا سرزمین های شرقـی و غربـی
نیز گسترش یافت . این بنـاها درواقع خانه هایی از جنس اجـر برای مردم دهکـده ها بـود.

در اروپا بیشتر تمرکز بر روی مقبـره های تزئین شـده برای مردگان بود که اختصاصا در ایربند زیادهستنـدجایی که در آن چندین هزار مقبـره از این دسـت در آن هنوز موجود اسـت. مـردم نوسنــگی در بریتانیـا پشتـه‌هــــای بلند و تـالار مقبـره برای مردگـانشـان و اردوگـاه‌های کازویــــد و هنـــگ‌هایی برای معادن سنگ چخمـاق و یادمانی‌هـای کرسیــوس می‌ساختنـد.البته قابل ذکر است که این دوره درست بعـد از دورانپارینه سنگی است، زمانی که بشر در غـارها زنـدگیمیکـرد و بـرای رفع نیاز خود دسـت به شکـار میـزد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *