شناخت معماری

شاید تا به حال به واژه ی شاید تا به حال به واژه ی معماری و مفهوم کلی ان فکر کرده باشید اما تعریف دقیقی در ذهنتان نقش نبسته باشد،درواقع شناخت معماری دریایی است تمام ناشدنی که در این مطلب به قسمتی از ان میپردازیم.

به طور کلی معماری را هنر خلق کردن میتوان معنی کرد. هنری که مقصود آن شکل دادن به فضای زیستی انسان بر پایه علم و هنـر اسـت.
از نظر لغوی نیز معماری به معنای علم بنایی و ابعاد سازی اسـت.در واقع معماری پاسخ صحیح خواستن انسان بر ساختن بـا بهـره گیـری از خـلاقیـت اسـت . درواقـع معمـاری قدرت پیوند زدن انسان با طبیعت را دارد و هرگـز خـارج
از این محیط قـابـل تعریـف نیسـت.

این مطلب ادامه دارد….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *