شناخت معماری

The Duomo & Leaning Tower of Pisa, Italy

در ادامه برای شناخت بیشتر معماری باید بدانیم که شک و شبهه هایی در توضیح دقیق ان وجود دارد امـا در واقـع
همه ی ان ها دریک مسیـر هستند؛ برای همین از اولیـن تعـاریف معمـاری میتوانیم به جان راسکین منتقـد هنـر
انگلیـس اشـاره کنـیم که معمـاری را « هنـر افراشتـن و آراستن بنا توسط انسـان مینامد.» در دوران های متفاوت
تمامی معماران و منتقـدین تعریـف و درکی متفـاوت از معمـاری را داشتنـد. هریس معمـاری را علـم ساختمـان
مینامید و از طرفـی آلوارآرتور اظهـار داشـت معمـاری علم نیست بلکه فرایندی از ترکیب عظیم هزاران کارکـرد
معیـن انسانـی که آن ها را باهم تلفـیق میکند و همـان معمـاری باقـی میمـاند. در مجموع شاید بتوانیم بگوییم
معماری یک دانش همه جانبه از ترکیب چندیـن رشته بـه ویژه ریاضی و هنر است و با ترکیب ان با نیاز های انسانی به
صـورت پدیـده ای در مکانی خاص به وجود می اید.

این مطلب ادامه دارد….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *