تاریخ معماری ایران

همانطور  که میدانیدتاریخ معماری به سالهای دوری که انسان برای اولین بار احساس نیاز به سرپناه پیدا کرد باز میگردد،این نیاز باعث بوجود آمدن هنری به نام معماری شد که طی دورانهای طولانی تغییر و در درحال حاضر در پیئسته در حال توسعه و پیشرفت است. این هنر همچنین یکی از شاخص های اصلی در هنر ایرانی است که همانند تاریخ جهانی این هنر در دطول تاریخ تغییرات زیادی داشته است. به همین دلیل قصد داریم تا تاریخچه ای مختصر از این هنر در ایران باستان رادر این مطلب بیان کنیم.

معماری از کهن ترین هنر ها در ایران است به طوریکه سابقه این هنر به ۵ هزار سال پیش از میلاد مسـیح باز میگردد و تا کنون پیوسته این هنـر در ارتباط با مسـائل گوناگون توسعه و تکامل یافته است. معمـاری ایرانـی ویژگـی های بـارزی نسبت به معماری دیگر جهان دارد که هرکـدام این ویژگی ها معماری ایرانی را بـه عنوان
یکـی از برتـرین های جهـان تبدیل میکند . معمـاری ایـران در طـول تاریـخ نسبـت به دوران های متفـاوت تغییـرات بسیـاری داشتـه اسـت. ازاین رو میتوان این سیر تحولات را به ترتیب زیر دسته بندی کرد:
 ماد
هخامنشی
اشکانیان
ساسانیان
صفاریان
سلجوقبان
صفویه
قاجاریه
پهلوی
جمهوری اسلامی
این تقسیم بندی بر سبک معماری ایـران نیز تاثیر گذاشت که به دو دسته پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم میشود که در اینده بیشتـر با ایـن دوران هـا و تاثیـرات ان بر روی معمـاری ایـران میپـردازیـم .

این مطلب ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *